Výpadová branka

Součástí palisády je i tzv. výpadová branka. Je určena k lepšímu spojení s hráčským táborem a samozřejmě i k napadení obléhatelů z boku. Je opatřena ochozem.